Tobias Sjögren - musiker, kompositör, producent och ljudtekniker. Utbildad vid Göteborgs Musikhögskola.

"Allt sedan arbetet med mitt första album HYMN, från 1992, har jag varit lika inriktad på en inspelnings ljudliga kvalitéer, som på musiken i sig. Två olika saker som ofta upplevs som en och samma.

Med detta fokus har jag under 20+ år sökt utveckla mina färdigheter som producent och ljudtekniker parallellt med mitt komponerande och gitarrspel.

Dessa erfarenheter och bakgrund är något som jag har kunnat använda mig av sedan jag 2009 startade SJUNGARNA."

Tobias Sjögren är initiativtagare och huvudansvarig för Sjungarna. Sedan 2007 har Tobias gjort ca 150 st. CD-inspelningar med skolor, körer och förskolor.